25 februára 2017

24 januára 2017

23 januára 2017

Haiku CLXXIX

BEZ BUDÚCNOSTI
Nevítam ráno,
nehľadám už cestu vpred,
len v ústrety hmlám.

12 septembra 2016

29 augusta 2016

28 augusta 2016

10 augusta 2016

02 augusta 2016

26 júla 2016

22 júla 2016

12 júla 2016

30 júna 2016

29 júna 2016

10 júna 2016